Στο ιατρείο Λάμπρος Γιαννίκος ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, νόμιμοι και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (αν και όπου γίνεται αυτό) σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΚ 2016/679 GDPR) και ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα www.dr-giannikos.gr θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller).

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή να υποβάλλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο 2107779233, είτε με επιστολή ηλεκτρονικά στο  giannikos.lambros@gmail.com.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η πλοήγηση στη ιστοσελίδα είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες χωρίς να απαιτείται προηγουμένως συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Το ιατρείο συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα πεδίο «Επικοινωνία». Συγκεκριμένα μέσω του πεδίου αυτού συλλέγουμε το Όνομά σας, το Email σας και το σχετικό μήνυμα που θέλετε να μας αποστείλετε.

Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε τα επεξεργαζόμαστε ώστε να αποκριθούμε στο αίτημα επικοινωνίας σας λύνοντας απορίες ή ζητήματα που εκφράζετε μέσω της σχετικής φόρμας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεση που παρέχετε στο σχετικό πεδίο συναίνεσης στη φόρμα «Επικοινωνία».

Διατήρηση Δεδομένων και Διαβίβαση

Τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε λάβει τα διατηρούμε για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να αποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Το ιατρείο εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR

Σύμφωνα με τον Κανονισμό σας δίνετε να εξασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  2. Δικαίωμα φορητότητας (μεταφοράς) των δεδομένων σας
  3. Δικαίωμα διόρθωσης (επικαιροποίησης) των δεδομένων σας
  4. Δικαίωμα διαγραφής («στη λήθη») των δεδομένων σας εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει στο υπάρχον νομικό πλαίσιο
  5. Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης σας
  6. Δικαίωμα στην εναντίωση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, τ.κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr